Select Page

 

 

 

Ovo je najrasprostranjeniji vid reklame na otvorenom u Srbiji.

  

Može se naći u gradovima, kao i na celoj putnoj mreži, uključujući i sve autoputeve. SYSTEM BILBORDI DOO Vam može ponuditi potpunu pokrivenost mreže puteva. Pažljivo smo odabrali svaku poziciju bilborda, tako da znamo da ćete doći do svojih potencijalnih kupaca.

Bilbord je jedini medij koji nudi konstantnu vidljivost i ne može se isključiti kao neki drugi mediji. Vaša reklama ima potencijal da bude viđena 24h dnevno, sedam dana u nedelji.  Takođe je efikasan kao samostalan medij, ali i kao podrška u kombinaciji uz druge medije. Služi za konstantno podsećanje ciljne grupe na vašu medijsku kampanju, Vaš proizvod ili ime kompanije. Ljudi provedu više vremena u pokretu (na ulicama ili u prevozu) nego što provedu čitajući novine ili glredajući vesti na televiziji.

Minimalni period za iznajmljivanje bilborda je 14 kalendarskih dana. Obično period počinje u ponedeljak i završava se sledeće nedelje. Vašu reklamnu poruku možete menjati i na svakih 7 dana. Bilbord se može iznajmiti na bilo koji period ukoliko je slobodan u Vašem željenom terminu. 

Pružamo usluge zakupa bilborda na teritoriji cele Republike Srbije, ponuda se dobija na Vaš upit. U upitu obavezno navesti termin I trajanje kampanje, broj lica po gradu/opštini za koje ste zaineresovani.