Select Page

Kratak opis lokacije:

Izlaz iz Bačke Palanke ka Novom Sadu, kod semafora i odvajanja za Mladenovo, Gajdobru, Obrovac i Tovariševo.

 

DIMENZIJE: 4x3m

 

OSVETLJENJE: DA

 

Detaljan opis lokacije:

Izlaz iz Bačke Palanke ka Novom Sadu, kod semafora i odvajanja za Mladenovo, Gajdobru, Obrovac i Tovariševo.